Berita Utama

Daftar RT/RW

Desa Banteran merupakan desa yang terbilang luas. Dengan luas sekitar 363,785 Ha Desa Banteran memiliki 7 RW dan 40 RT. Berikut daftar ketua RT dan RW di Desa Banteran :

 

 

DAFTAR NAMA KETUA RW

DESA BANTERAN KECAMATAN SUMBANG KABUPATEN BANYUMAS

 

NO

WILAYAH

N A M A

JABATAN

NO. HP

KET

1

RW 01

SUJARWO

KETUA

 

 

2

RW 02

SLAMET SA

KETUA

 

 

3

RW 03

SUNARSO

KETUA

 

 

4

RW 04

SEPTI PURWANTO

KETUA

 

 

5

RW 05

M.ARIFUDIN

KETUA

 

 

6

RW 06

SUKIR SOLEH

KETUA

 

 

7

RW 07

YUDIARTO PONO

KETUA

 

 

 

 

 

DAFTAR NAMA KETUA RT

DESA BANTERAN KECAMATAN SUMBANG KABUPATEN BANYUMAS

 

N0

WILAYAH

N A M A

JABATAN

NO. HP

KET.

1

RT 01 RW 01

SUTANTO

KETUA

 

 

2

RT 02 RW 01

TARWO PUJIANTO

KETUA

 

 

3

RT 03 RW 01

DIDI SUSIYONO W

KETUA

 

 

4

RT 04 RW 01

SUHARNO

KETUA

 

 

5

RT 01 RW 02

AHMAD KUAT

KETUA

 

 

6

RT 02 RW 02

SIDIK MUSOLIH

KETUA

 

 

7

RT 03 RW 02

AMIN SUPANDI

KETUA

 

 

8

RT 04 RW 02

NARKUM

KETUA

 

 

9

RT 05 RW 02

WAHUDIN

KETUA

 

 

10

RT 06 RW 02

ALI MUKMIN

KETUA

 

 

11

RT 01 RW 03

ACH MUBASIR

KETUA

 

 

12

RT 02 RW 03

IMAM SOBARI

KETUA

 

 

13

RT 03 RW 03

RUSWANTO

KETUA

 

 

14

RT 04 RW 03

SLAMET MUNAWAR

KETUA

 

 

15

RT 05 RW 03

EDI RIYANTO

KETUA

 

 

16

RT 06 TW 03

RUSDIANTO

KETUA

 

 

17

RT 07 RW 03

HADI SURATNO

KETUA

 

 

18

RT 08 RW 03

TURSIKUN

KETUA

 

 

19

RT 01 RW04

TARSO

KETUA

 

 

20

RT 02 RW 04

SIDIK PRAMONO

KETUA

 

 

21

RT 03 RW 04

SUKIRNO

KETUA

 

 

22

RT 04 RW 04

KUSMIARTO

KETUA

 

 

23

RT 01 RW 05

SUTIARJO

KETUA

 

 

24

RT 02 RW 05

WARSIKUN

KETUA

 

 

25

RT 03 TW 05

S U D A R

KETUA

 

 

26

RT 04 RW 05

S U W A R D I

KETUA

 

 

27

RT 05 RW 05

SUYATNO

KETUA

 

 

28

RT 06 RW 05

SUPYAN .HW

KETUA

 

 

29

RT 07 RW 05

U T O Y O

KETUA

 

 

30

RT 01 RW 06

JOKO SUSILO

KETUA

 

 

31

RT02 RW 06

SUGONDO

KETUA

 

 

32

RT 03 RW 06

DEDI ARIYANTO

KETUA

 

 

33

RT 04 RW 06

SURATMAN TARJO

KETUA

 

 

34

RT 01 RW 07

S U K I R

KETUA

 

 

35

RT 02 RW 07

SUWARSONO

KETUA

 

 

36

RT 03 RW 07

SAHUDIN

KETUA

 

 

37

RT 04 RW 07

S A R N O

KETUA

 

 

38

RT 05 RW 07

TARNO TARSITO

KETUA

 

 

39

RT 06 RW 07

MUNARJA

KETUA

 

 

40

RT 07 RW 07

SARNO SUWITO

KETUA